ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 21
Xác định việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có vai trò quan trọng vào chuyển đổi số và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Lai Châu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ.
 
anh tin bai
Công an huyện Phong Thổ tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 08/6/2023 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND, ngày 25/7/2023 về mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh hằng năm ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 theo tình hình thực tế của địa phương. Thành lập Tổ công tác Đề án 06 từ cấp tỉnh đến cơ sở tham mưu lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều hình thức (đăng tin, bài viết, phóng sự, phát thanh, pano, áp phích ...) về các nội dung của Đề án 06 trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để dân đảm bảo công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đồng bộ, hiệu quả. Lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân, sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, tạo lập tài khoản Định danh điện tử, sử dụng, thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng VneID… xây dựng phóng sự, chia sẻ tin bài trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, trang fanpage An ninh Lai Châu, trên mạng xã hội zalo, facebook…  Bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức tuyên đến các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện được biết, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tổ công tác Đề án 06 cấp thôn, bản, tổ dân phố, tranh thủ sự ủng hộ người uy tín, người có tiếng nói trong vùng dân tộc để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cho phù hợp với địa bàn: qua các cuộc họp của Chi bộ, thôn, bản, tổ dân phố, đoàn, hội, phát thanh, mạng xã hội, phát tờ rơi…

Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được phát triển. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu đã kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với 3 nhóm dịch vụ: Xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân, xác thực thông tin hộ gia đình và tra cứu thông tin công dân. Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện đã triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện theo lộ trình (các xã vùng sâu, địa bàn khó khăn từ 31/12/2024).

Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng. Đến nay 118/118 cơ sở khám, chữa bệnh (3 Bệnh viện, 1 Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh, 8 trung tâm y tế, 106 trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực) thực hiện tra cứu, khám chưa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp thay thẻ bảo hiểm y tế; các cơ sở khám, chữa bệnh đều trang bị thiết bị đọc mã QR, mã vạch để sử dụng quét mã QR từ căn cước công dân; dụng phần mềm VNeID thay thế một số giấy tờ trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán chi phí dịch vụ y tế. Nâng cấp hệ thống tạo đơn thuốc điện tử kết nối với hệ thống đơn thuốc Quốc gia để tra cứu và quản lý công tác kê đơn và bán thuốc theo đơn. Ban cơ yếu Chính phủ cấp 668 chứng thư số cho đội ngũ bác sỹ để thực hiện ký số đơn thuốc điện tử và triển khai bệnh án điện tử. Đẩy mạnh chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn, đến nay, số đối tượng đã có tài khoản và mong muốn được chi trả không dùng tiền mặt là 4.027/16.851 đối tượng, đạt 24% người và đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho 2.927/16.851 người, đạt 17,37% tổng số đối tượng (trong đó: 2.547 đối tượng bảo trợ xã hội, 380 đối tượng người có công).

Phục vụ phát triển công dân số được triển khai gắn với việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân và cấp định danh cá nhân. Toàn tỉnh đã thu nhận được 386.388 hồ sơ căn cước công dân, số thẻ đã tiếp nhận từ C06 gửi về 356.346 thẻ; tổng số thẻ căn cước công dân đã trả cho công dân: 353.853 thẻ. Thu nhận cho học sinh chuẩn bị tham gia các kỳ thi 3.695/4.449 trường hợp, đạt 83.1%.

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư được UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Cục Viễn thông trong chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát, triển khai các giải pháp kiểm tra, xác thực, chuẩn hoá thông tin thuê bao của tất cả các thuê bao đang hoạt động phải đầy đủ, chính xác để sẵn sàng đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp đặc biệt với việc phát triển thuê bao mới, xử lý nghiêm bao gồm việc đề nghị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Ngành Y tế thực hiện kiểm thử gửi và nhận dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; bổ sung dữ liệu điện tử về hồ sơ, bệnh án phục vụ làm giàu thông tin sổ sức khỏe điện tử, đến nay 300.199/492.000 hồ sơ sức khỏe đã được tạo lập (đạt 61% dân số). Lực lượng Công an quản lý thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp làm sạch dữ liệu chuyên ngành. Ngành Bảo hiểm đẩy nhanh tiến độ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đã đồng bộ được 425.300/ 429.3294 người đang tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đạt 99.1%). Ngành Thuế đẩy mạnh rà soát dữ liệu mã số thuế chưa xác định được mã định danh do thông tin người nộp thuế kê khai chưa đầy đủ, chính xác hoặc chưa được cập nhật kịp thời để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đã xác thực được 146.083/150.279 dữ liệu học sinh, đạt 97.2% và 10.579/11.306 dữ liệu giáo viên, công nhân viên, đạt 93.6%); triển khai nền tảng quản trị cơ sở giáo dục tích hợp không gian làm việc số tới 100% cơ sở giáo dục. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu an sinh xã hội, tập trung chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em và dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp tục thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sở Tài Nguyên Môi trường thực hiện làm sạch và tích hợp thông tin 1.173.631/1.555.362 thửa đất lên hệ thống dữ liệu dân cư, đạt 75%. Thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Đề án 06 tại Lai Châu còn một số khó khăn, vướng mắc. Triển khai thực hiện các dịch vụ công thiết yếu còn gặp nhiều khó khăn do trình độ công nghệ thông tin của người dân và trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, sai lệch thông tin cá nhân trong các hệ thống, đặc biệt là đối với các huyện vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ triển khai nhiệm vụ đã đề ra, như: số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là hồ sơ lĩnh vực kỹ thuật; ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành trung ương triển khai trên nhiều hệ thống chuyên ngành riêng biệt, chưa thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu.

Để triển khai hiệu quả việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền hiệu quả các văn bản lãnh, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Đề án 06; phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh, chỉ đạo thực hiện; tập trung rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế và khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số./.


Nguồn bài viết: Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu
Tác giả: Vũ Võ
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Phim tư liệu
Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
  • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
  • Để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập