Công văn về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số 540-CV/ĐUK
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 540-cv-quan-triet-chi-thi-19-va-bien-ban-hop-tac-lai-chau-lao-cai.rar