Công văn về quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản 590-CV/ĐUK
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn về quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 590-cv-quan-triet-trien-khai-quy-dinh-114.signed.signed.pdf
qd-114-tw.pdf