Hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 10-HD/ĐUK
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2024
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm huong-dan-cong-tac-vhvn-nam-2024.pdf