Công văn về Điều tra xã hội học kết quả sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Số ký hiệu văn bản Số 94-CV/BTGĐUK
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về Điều tra xã hội học kết quả sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lại Khánh Trung
Tài liệu đính kèm 94-ve-dieu-tra-xa-hoi-hoc-ket-qua-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dang-bo-tinh.signed.signed.pdf
ke-hoach-156-dieu-tra-phat-hanh-btgtu.pdf