Công văn về quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản Số 555-CV/ĐUK
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung Công văn về quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 555-cv-quan-triet-03-chi-thi-nghi-quyet-cua-trung-uong-cua-tinh.signed.signed.rar