• 24/05/2024

  Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu theo Nghị quyết 33-NQ/TW

  Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33-NQ/TW đối với sự phát triển của đất nước nói chung và với Lai Châu nói riêng, trong 10 năm qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về văn hoá, con người, văn học, nghệ thuật… đạt được những kết quả quan trọng.

 • 22/05/2024

  Tăng cường thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân. Nhận thức được ý nghĩa to lớn đó, trong những năm qua, các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 28/01/2019 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 • 15/05/2024

  Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

  Nhằm nâng cao cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát định hướng của Trung ương, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và đạt một số kết quả quan trọng.

 • 08/05/2024

  Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Xác định việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có vai trò quan trọng vào chuyển đổi số và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Lai Châu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ.

 • 04/05/2024

  KHƠI THÔNG NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CHO KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN

  Sau nửa đầu nhiệm kỳ với rất nhiều khó khăn, thử thách cản trở do đại dịch Covid-19, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai,... ảnh hưỡng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025, để lại "gánh nặng" cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ trong việc quyết định có thể hoàn thành hay không Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thực tế đó đòi hỏi cần phải có được sự vào cuộc thực chất, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để quyết tâm khơi thông các điểm nghẽn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • 02/05/2024

  Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

  Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội.

 • 23/04/2024

  Lai Châu nhiều biện pháp tăng cường giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng

  Những năm qua nhờ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được những kết quả khả quan; người chấp hành xong án phạt tù đã được giúp đỡ về tinh thần và vật chất; tạo điều kiện tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạn chế được tình trạng bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ vi phạm pháp luật, tái phạm tội; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật khác.  

 • 04/04/2024

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

  Những năm gần đây, các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là ngành Nông nghiệp, nông dân đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số bằng nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Từ đó, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp; giúp người dân sản xuất nhiều nông sản chất lượng với chi phí đầu tư thấp nhưng bán được giá cao để nâng cao thu nhập.

 • 08/03/2024

  Phát huy năng lực của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

  Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu, có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chuyển đổi số cũng là công cụ đắc lực để giải phóng phụ nữ, nâng cao vị thế, phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước.

 • 07/03/2024

  Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại

  Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân các dân tộc, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Lai Châu được triển khai khá bài bản, thống nhất; thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Góp phần giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia, duy trì và tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các tổ chức quốc tế.

Phim tư liệu
 • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
 • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
 • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
 • Để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập