• 24/05/2024

  Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu theo Nghị quyết 33-NQ/TW

  Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33-NQ/TW đối với sự phát triển của đất nước nói chung và với Lai Châu nói riêng, trong 10 năm qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về văn hoá, con người, văn học, nghệ thuật… đạt được những kết quả quan trọng.

 • 22/05/2024

  Tăng cường thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân. Nhận thức được ý nghĩa to lớn đó, trong những năm qua, các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 28/01/2019 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 • 15/05/2024

  Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

  Nhằm nâng cao cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát định hướng của Trung ương, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và đạt một số kết quả quan trọng.

 • 08/05/2024

  Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Xác định việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có vai trò quan trọng vào chuyển đổi số và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Lai Châu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ.

 • 04/05/2024

  KHƠI THÔNG NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CHO KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN

  Sau nửa đầu nhiệm kỳ với rất nhiều khó khăn, thử thách cản trở do đại dịch Covid-19, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai,... ảnh hưỡng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025, để lại "gánh nặng" cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ trong việc quyết định có thể hoàn thành hay không Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thực tế đó đòi hỏi cần phải có được sự vào cuộc thực chất, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để quyết tâm khơi thông các điểm nghẽn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • 02/05/2024

  Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

  Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội.

 • 23/04/2024

  Lai Châu nhiều biện pháp tăng cường giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng

  Những năm qua nhờ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được những kết quả khả quan; người chấp hành xong án phạt tù đã được giúp đỡ về tinh thần và vật chất; tạo điều kiện tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạn chế được tình trạng bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ vi phạm pháp luật, tái phạm tội; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật khác.  

 • 04/04/2024

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

  Những năm gần đây, các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là ngành Nông nghiệp, nông dân đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số bằng nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Từ đó, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp; giúp người dân sản xuất nhiều nông sản chất lượng với chi phí đầu tư thấp nhưng bán được giá cao để nâng cao thu nhập.

 • 08/03/2024

  Phát huy năng lực của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

  Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu, có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chuyển đổi số cũng là công cụ đắc lực để giải phóng phụ nữ, nâng cao vị thế, phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước.

 • 07/03/2024

  Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại

  Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân các dân tộc, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Lai Châu được triển khai khá bài bản, thống nhất; thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Góp phần giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia, duy trì và tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các tổ chức quốc tế.

 • 05/03/2024

  Chính sách xã hội tiến bộ - Một mấu chốt thành công trong đường lối cách mạng của Đảng

 • 26/02/2024

  Cách làm hay, ý nghĩa đầu xuân

  Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phát động thu gom gốc đào sau tết Nguyên đán Giáp Thìn để tổ chức tết trồng cây năm 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí và thiết thực thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh đầu xuân mới.

 • 05/02/2024

  Nỗ lực xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn

  Thực hiện Đề án số 630-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Lai Châu ngày 05/10/2022 về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035" là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý và nguồn nhân lực tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 • 26/01/2024

  Lai Châu: Phát triển kinh tế dưới tán rừng

  Với lợi thế diện tích rừng lớn, trên 70% dân số trên địa bàn tỉnh có cuộc sống liên quan đến rừng, hiện nay Lai Châu đang thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ dân đầu tư phát triển kinh tế dưới tán rừng, trong đó tập trung trồng cây dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái. Từ đó, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

 • 25/01/2024

  Lai Châu năm 2023 - Năm của thử thách và sự cố gắng bền bỉ

  Năm 2023, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường. Trên thế giới, cạnh tranh chiến lược nước lớn gay gắt, xung đột Nga - Ukraine kéo dài, kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát cao, nợ công tăng, thị trường tài chính tiềm ẩn rủi ro, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tuy nhiên nhiệm vụ phát triển ngày càng khó khăn do chịu áp lực lớn từ lạm phát, giá dầu thô, dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn, nắng nóng kéo dài, mưa lũ, sạt lở đất đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và đời sống Nhân dân.

 • 23/01/2024

  Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững và toàn diện

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 7/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 18/01/2024

  Thu hút đầu tư: Một năm nỗ lực, gặt hái thành công

  Lai Châu - mảnh đất phên giậu của Tổ quốc, với tiềm năng dồi dào, luôn mở rộng cánh cửa chào đón các nhà đầu tư trên mọi miền đất nước đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, gắn bó lâu dài. Năm 2023 thêm một năm thành công của tỉnh khi có hàng chục nhà đầu tư bén duyên với nhiều dự định, kế hoạch mới.

 • 10/01/2024

  Triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

  Lai Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp. Đây là lĩnh vực luôn được tỉnh xác định là trọng tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Nhờ đó, ngành Nông nghiệp chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định thế mạnh trong cơ cấu kinh tế.

 • 09/01/2024

  Khát vọng và niềm tin về một Lai Châu phát triển giàu đẹp, văn minh

  Sau 20 năm chia tách, thành lập, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lai Châu đã khoác lên mình diện mạo mới. Trong sâu thẳm của mỗi cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, người dân, nhất là các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thành tựu của Lai Châu hôm nay là niềm tự hào, vinh dự. Tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, phóng viên Báo Lai Châu có cuộc trao đổi với một số đại biểu.

 • 03/01/2024

  Khẳng định được vai trò trụ cột kinh tế

  Nhìn lại chặng đường sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, đến nay, ngành Nông nghiệp đã từng bước khẳng định được vai trò là trụ cột kinh tế. Sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa và có nhiều sản phẩm thế mạnh. Nông nghiệp phát triển, “tam nông” ngày càng khởi sắc.

 • 01/01/2024

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng

  Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

 • 30/12/2023

  Chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn tỉnh

  Năm 2023, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; tăng trưởng kinh tế đạt thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, Ngành Thuế Lai Châu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đảm bảo nguồn thu cho ngân sách của tỉnh. Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.193 tỷ đồng, đạt 107% dự toán pháp lệnh, đạt 89,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2022.

 • 18/12/2023

  Lai Châu: Chuyển biến cơ bản trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 - 2030”

  Xây dựng xã hội học tập là xây dựng một hệ thống giáo dục bảo đảm cho mọi công dân đều được học tập suốt đời, đồng thời, trong hệ thống đó có những chính sách và cơ chế tương ứng để bảo đảm cho mọi công dân góp sức phát triển các hình thức học tập thường xuyên trên mỗi địa bàn dân cư.

 • 13/12/2023

  Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

  Dẫu đại dịch Covid-19 qua đi song 2023 vẫn là năm đầy khó khăn và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Do đó, chính quyền từ tỉnh đến huyện và các cơ quan chuyên môn phải quyết tâm cao mới có thể phấn đấu về đích các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

 • 13/12/2023

  Lai Châu - 70 năm học tập và làm theo Thư Bác

  Cách đây 70 năm, ngày 12/12/1953, cùng với niềm vui trọng đại của sự kiện giải phóng thị trấn Lai Châu, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu còn có thêm một niềm hạnh phúc và xúc động vô bờ đó là nhận được thư của Bác - đây là tài sản tinh thần vô giá, cũng là chỉ dẫn của Đảng và Chính phủ nên Đảng bộ và nhân dân Lai Châu luôn ghi nhớ và làm theo lời căn dặn của Người.

 • 01/12/2023

  Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện mục tiêu vì trẻ em ngày càng được quan tâm; công tác bảo vệ và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng, đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo.

 • 27/11/2023

  Kiểm soát quyền lực trong cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Quy định 131-QĐ/TW và 132-QĐ/TW mới được Bộ Chính trị ban hành, chính là những bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các quy định này hướng đến việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và ý thức tuân thủ pháp luật ở những cơ quan có nhiều thẩm quyền, giúp các cơ quan này thực sự trong sạch và trở thành những “thanh bảo kiếm”, những tấm “lá chắn” sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 • 21/11/2023

  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03 về phát triển rừng bền vững

  Sáng 20/11, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 • 16/11/2023

  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc Lai Châu

  Sau 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đến nay Ngày hội đã trở thành hoạt động văn hóa, xã hội rộng lớn được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng ở khu dân cư; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 • 10/11/2023

  Lai Châu tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững

  Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát triển gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đóng góp lớn cho GRDP của tỉnh, tạo việc làm cho lao động địa phương.

 • 09/11/2023

  Bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

  (ĐCSVN) - Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng đi vào cuộc sống và trở thành một hoạt động chính trị, pháp lý thường niên; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, lan tỏa rộng rãi tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

 • 08/11/2023

  Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng có vai trò, ý nghĩa cấp thiết.

 • 01/11/2023

  Công tác lý luận chính trị của Đảng bộ tỉnh sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

  Nhận thức rõ công tác lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, sau 2,5 năm thực hiện công tác lý luận chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, nền nếp, hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

 • 24/10/2023

  Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

  Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KTGS, kỷ luật Đảng theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 • 15/10/2023

  Khẳng định tính ưu việt của chế độ

  Chặng đường phát triển kế tiếp của Việt Nam đặt ra những yêu cầu mới trong thực hiện chiến lược “kép”: phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thông qua các chính sách bao trùm mọi mặt của đời sống xã hội.

 • 10/10/2023

  Lai Châu chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

  Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đã đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 5/9 mục tiêu của Nghị quyết đạt và vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025.

 • 07/10/2023

  Đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • 03/10/2023

  Lai Châu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

  Xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng, trong những năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1327 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

 • 03/10/2023

  Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại

  Sáng 2-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

 • 15/08/2023

  Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Một Việt Nam tích cực, trách nhiệm tại các cơ chế, diễn đàn đa phương

  Những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được khi tham gia và đóng góp vào các cơ chế, diễn đàn đa phương vài năm trở lại đây đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đồng thời là minh chứng cho nỗ lực triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại do Đại hội XIII của Đảng đề ra.

 • 14/08/2023

  Khai trương Hệ thống thí điểm cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

   Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và kỳ vọng “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” sẽ góp phần thúc đẩy, tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ, đảng viên...

 • 09/08/2023

  Vì sao cần quản lý người dùng mạng xã hội xuyên biên giới tại Việt Nam?

  Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến người dân về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Nghị định 72) về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Một trong những nội dung được đề xuất bổ sung vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72 là quy định về việc xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động tại Việt Nam.

 • 08/08/2023

  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước yêu cầu mới

  Để thực hiện thành công, thắng lợi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với ý chí, nghị lực và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • 03/08/2023

  Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới

  Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong các mặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII nêu rõ: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...”. 

 • 27/06/2023

  Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp ở tất cả các cấp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và đã tạo được những chuyển biến rất tích cực.

 • 29/05/2023

  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

  Sáng 17/5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc. Trang thông tin Điện tử Đảng bộ Khối  trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • 29/05/2023

  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

  Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng 15/5 tại Hà Nội.

 • 18/05/2023

  Thông báo Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 • 14/03/2023

  Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

   Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • 10/03/2023

  Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

  Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 • 10/03/2023

  Ban Bí thư quy định về cách thức sử dụng cờ Đảng

  Ban Bí thư yêu cầu sử dụng cờ Đảng đúng mục đích, quy cách, phù hợp với tính chất sự kiện; tuyệt đối không sử dụng cờ Đảng hỏng, sờn, rách, xuống màu, bong tróc. Vị trí, địa điểm treo cờ Đảng cần bảo đảm mỹ quan, trang trọng, đồng bộ với không gian chung; tuyệt đối không để lá cờ chạm đất.

Phim tư liệu
 • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
 • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
 • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
 • Để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập