Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 02/2024
Số ký hiệu văn bản 125-CV/BTGĐUK
Ngày ban hành 24/02/2024
Ngày hiệu lực 24/02/2024
Trích yếu nội dung Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 02/2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lại Khánh Trung
Tài liệu đính kèm CV 125 về định hướng sinh hoạt tháng 2 2024.signed.pdf
ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN THỜI SỰ THÁNG 01 - Copy.pdf