Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 106-HD/BTGTU
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 106-hd-tt-dai-hoi-hoi-nd-lan-thu-viii.pdf
106-de-cuong-tuyen-truyen-dai-hoi-nong-dan-viet-nam.pdf