Công văn về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản mới của Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 110-CV/BTGĐUK
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản mới của Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lại Khánh Trung
Tài liệu đính kèm 110-cv-tuyen-truyen-cac-nq-cua-tw-va-van-ban-moi-cua-tinh-uy.signed.signed.pdf
bieu-tong-hop-ket-qua-hoc-tap-quan-triet.signed.pdf
phu-luc-kem-theo-cong-van-cua-ban-tgduk.signed.pdf