Công văn về quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản 578-CV/ĐUK
Ngày ban hành 24/07/2023
Ngày hiệu lực 24/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn về quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 578-cv-quan-triet-kl-so-57-cua-bo-chinh-tri.signed.signed.pdf
ket-luan-so-57-cua-bo-chinh-tri-ve-thong-tin-doi-ngoai.pdf