Kế hoạch tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 93-KH/ĐUK
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm so-93-kh-tuyen-truyen-ket-qua-so-ket-giua-nhiem-ky.signed.signed.pdf