Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Tài liệu 24/06/2023 Định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 22
Tài liệu 24/04/2023 Nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2023
Lượt xem: 0
Tải về 36
Tài liệu 24/03/2023 Nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023
Lượt xem: 134
Tải về 25
Tài liệu 30/01/2023 Nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023
Lượt xem: 225
Tải về 60
05-ĐL/ĐUK 04/01/2023 Điều lệ giải cầu lông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tranh cúp Ba sao năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về 5
Tài liệu 25/12/2022 Định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 12/2022
Lượt xem: 193
Tải về 82
Tài liệu 24/11/2022 Định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022
Lượt xem: 191
Tải về 39
Tài liêu 25/10/2022 Định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 10/2022
Lượt xem: 127
Tải về 34
Tài liêu 24/09/2022 Định hướng thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022
Lượt xem: 253
Tải về 28
Tài liệu 28/06/2022 Các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Lượt xem: 119
Tải về 6
1234