Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6/2024
Số ký hiệu văn bản 129-HD/BTGTU
Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày hiệu lực 24/05/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6/2024
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lại Khánh Trung
Tài liệu đính kèm 129 HD nội dung Tuyên truyền Tháng 6 (Trình ký).signed.pdf