Công văn về tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 539-CV/ĐUK
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 539-cv-tt-ve-giai-bua-liem-vang-lan-thu-viii.rar