Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2023
Số ký hiệu văn bản 104-HD/BTGĐUK
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lại Khánh Trung
Tài liệu đính kèm 104-hd-noi-dung-tuyen-truyen-thang-11.signed.pdf