Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2024
Số ký hiệu văn bản 122-HD/BTGTU
Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực 25/03/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2024
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Đồng Thị Lan
Tài liệu đính kèm 122. HD nội dung Tuyên truyền Tháng 4.signed.pdf