Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số ký hiệu văn bản Số 08-HD/ĐUK
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 08-huong-dan-trien-khai-dot-sinh-hoat-chinh-tri-tac-pham-pctn-cua-tbt.signed.signed.rar