Công văn về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư
Số ký hiệu văn bản 537-CV/ĐUK
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 537-cv-quan-triet-trien-khi-thuc-hien-chi-thi-21-va-ket-luan-54.signed.signed.pdf
kem-537-chi-thi-21.pdf
kl-54.doc