ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Câu hỏi: Trường hợp nào không xem xét kết nạp lại đảng viên khi vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình?
Lượt xem: 164
Trả lời:
Căn cứ theo Điều 3 Quy định 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018  của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định như sau:
"Điều 3. Các trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng
1. Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
2. Quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên."
Như vậy nếu sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm hoặc quần chúng trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên thì không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng khi vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

 

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Phim tư liệu
Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
  • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
  • Để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập