Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Tài liệu 24/06/2023 Định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 26
75-KH/ĐUK 27/10/2022 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022
Lượt xem: 141
Tải về 31
59-KH ĐUK 08/04/2022 KẾ HOẠCH Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 119
Tải về 13
06 QĐ ĐUK 08/04/2022 QUY ĐỊNH về công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 207
Tải về 51
33-CV/BTC 30/11/2021 V/v dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021
Lượt xem: 169
Tải về 44
42-KH/ĐUK 22/11/2021 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021
Lượt xem: 887
Tải về 185
Số 211-CV/ĐUK 05/11/2021 V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương
Lượt xem: 197
Tải về 49
Số 29-CV/BTCĐUK 29/10/2021 V/v đăng ký mua sách
Lượt xem: 110
Tải về 5
Số 80-BC/ĐUK 20/10/2021 Báo cáo: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên
Lượt xem: 102
Tải về 21
Số 117-CV/ĐUK 01/06/2021 V/v rút kinh nghiệm sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2021
Lượt xem: 185
Tải về 30
1234
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !