Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
106-HD/BTGTU 14/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 0
Tải về 4
103-HD/BTGĐUK 25/09/2023 Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
106-CV/BTGĐUK 22/08/2023 Công văn về đăng ký tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
590-CV/ĐUK 08/08/2023 Công văn về quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 5
162 TB ĐUK 30/06/2022 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THÁNG 7 NĂM 2022 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Lượt xem: 46
Tải về 1
Số 107-TB/ĐUK 02/08/2021 Chương trình làm việc tháng 8 năm 2021 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Lượt xem: 157
Tải về 1
Số 01-KH/BBT 15/07/2021 Viết tin, bài 6 tháng cuối năm 2021 đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối
Lượt xem: 155
Tải về 2
Số 10 -CV/VPĐUK 08/07/2021 Gửi nhận văn bản trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối
Lượt xem: 152
Tải về 9
Số 58-TB/ĐUK 31/03/2021 Thông báo chương trình làm việc tháng 4 năm 2021 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Lượt xem: 97
Tải về 4
Số 03-CV/VPĐUK 09/09/2020 Phân bổ tài liệu văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối
Lượt xem: 131
Tải về 7
12
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !