Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
103-HD/BTGĐUK 25/09/2023 Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
106-CV/BTGĐUK 22/08/2023 Công văn về đăng ký tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 531-CV/ĐUK 15/05/2023 Công văn mời dự Hội nghị đánh giá 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 0
469-CV/ĐUK 09/02/2023 Mời dự Khai mạc, bế mạc giải cầu lông Đảng ủy Khối năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 0
01-CV/BCĐ 06/02/2023 Về đính chính nội dung Điều lệ giải cầu lông Đảng ủy Khối tranh cúp Ba Sao năm 2023
Lượt xem: 74
Tải về 2
05-ĐL/ĐUK 04/01/2023 Điều lệ giải cầu lông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tranh cúp Ba sao năm 2023
Lượt xem: 117
Tải về 5
04-NQ-ĐUK 31/12/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 137
Tải về 38
203-TB/ĐUK 30/12/2022 Thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2023 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.
Lượt xem: 66
Tải về 2
14 ĐL ĐUK 14/09/2022 ĐIỀU LỆ Giải Bóng đá 7 người Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 88
Tải về 18
346 CV ĐUK 01/07/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18- CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
Lượt xem: 140
Tải về 18
1234
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !