Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 542-CV/ĐUK 01/06/2023 Công văn về Tuyên truyền tham gia hưởng ứng đọc, cung cấp thông tin trên Báo Phụ nữ Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 1
Số: 07-CTr/ĐTN 16/08/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Lượt xem: 161
Tải về 13
Số 01-CTr/BTGĐUK 05/02/2021 Công tác Tuyên giáo năm 2021
Lượt xem: 126
Tải về 17
Số 02-CTr/UBKTĐUK 11/01/2021 Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Lượt xem: 222
Tải về 37
07-CTr/ĐUK 31/12/2020 Làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021
Lượt xem: 128
Tải về 7
Số 06-CTr/ĐUK 30/12/2020 Kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 138
Tải về 22
Số 05-CTr/ĐUK 15/12/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025
Lượt xem: 240
Tải về 37
Số 02-CTr/ĐUK 07/09/2020 Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 86
Tải về 10
Số 01-CTr/ĐUK 10/08/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 218
Tải về 31
01-CTr/ĐUK 10/08/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 94
Tải về 5
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !