Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 16-KH/ĐTN 26/10/2021 Kế hoạch: Tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 111
Tải về 6
Số: 15-KH/ĐTN 26/10/2021 Kế hoạch: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mih" giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 163
Tải về 11
36-CV/ĐTN 15/09/2021 "V/v tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh 19/9"
Lượt xem: 111
Tải về 3
11-KH/ĐTN 15/09/2021 KH: Đổi mới nội dung, Phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 92
Tải về 2
33-CV/ĐTN 27/08/2021 V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2021 theo kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 191
Tải về 9
Số: 07-CTr/ĐTN 16/08/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Lượt xem: 161
Tải về 13
Số: 33-CV/ĐTN 03/06/2021 V/v huy động đoàn viên,thanh niên tham gia Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ VI, năm 2021
Lượt xem: 98
Tải về 17
Tài liệu 01/06/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2021
Lượt xem: 99
Tải về 14
Số: 32-CV/ĐTN 27/05/2021 V/v tổ chức đồng loạt Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021
Lượt xem: 93
Tải về 4
Số:10-KH/ĐTN 25/05/2021 Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021
Lượt xem: 103
Tải về 4
12
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !