Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45-HD/BTGĐUK 28/12/2021 Nội dung tuyên truyền tháng 01/2022
Lượt xem: 326
Tải về 178
Số 35-BC/BTGĐUK 12/11/2021 Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy
Lượt xem: 192
Tải về 32
Số 80-BC/ĐUK 20/10/2021 Báo cáo: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên
Lượt xem: 102
Tải về 21
Số 48-BC/ĐUK 31/05/2021 Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 518-QĐ/BTGTW, ngày 10/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Lượt xem: 342
Tải về 14
Số 41-BC/ĐUK 13/05/2021 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 19/5/2020-19/5/2021
Lượt xem: 159
Tải về 11
Số 42-BC/ĐUK 13/05/2021 Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI "Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở sở"
Lượt xem: 182
Tải về 15
Số 33-BC/ĐUK 24/03/2021 Báo cáo: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 355
Tải về 183
Số 16-BC/BTGĐUK 24/02/2021 Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 147
Tải về 19
09-BC/UBKTĐUK 18/02/2021 Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 167
Tải về 12
Số 12-BC/BTG 11/12/2020 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phương hướng nhiệm vụ 2021
Lượt xem: 176
Tải về 33
12
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !