Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33-CV/BTC 30/11/2021 V/v dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021
Lượt xem: 169
Tải về 44
Số 29-CV/BTCĐUK 29/10/2021 V/v đăng ký mua sách
Lượt xem: 110
Tải về 5
21-CV/BTGĐUK 07/05/2021 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021
Lượt xem: 92
Tải về 7
Số 12-CV/BTCĐUK 23/04/2021 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2021
Lượt xem: 201
Tải về 13
Số 11-CV/BTCĐUK 07/04/2021 V/v kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư
Lượt xem: 177
Tải về 9
Số 07-CV/BTCĐUK 03/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án và bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2020
Lượt xem: 208
Tải về 29
Số 06-CV/BTC 25/11/2020 V/v dự kiểm điểm cấp ủy cơ sở năm 2020
Lượt xem: 180
Tải về 18
Số 32-CV/ĐUK 13/11/2020 V/v quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương
Lượt xem: 177
Tải về 25
Số 05-CV/BTC 24/09/2020 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2020
Lượt xem: 126
Tải về 12
Số 04-CV/BTC 14/09/2020 V/v gửi biểu tổng hợp chấm điểm sinh hoạt chi bộ và tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2020
Lượt xem: 177
Tải về 27
12
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !