Tổng số: 149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10-HD/ĐUK 25/01/2024 Hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 3
654-CV/ĐUK 13/11/2023 Công văn quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 6
645-CV/ĐUK 31/10/2023 Công văn về quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 584-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
Tải về 6
09-HD/ĐUK 04/08/2023 Hướng dẫn việc phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 0
Tải về 5
578-CV/ĐUK 24/07/2023 Công văn về quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 6
578-CV/ĐUK 24/07/2023 Công văn về mời dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
Số 555-CV/ĐUK 20/06/2023 Công văn về quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
Tải về 3
Số 08-HD/ĐUK 20/06/2023 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 0
Tải về 8
Số 548-CV/ĐUK 13/06/2023 Công văn về mời dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 6/2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
Số 542-CV/ĐUK 01/06/2023 Công văn về Tuyên truyền tham gia hưởng ứng đọc, cung cấp thông tin trên Báo Phụ nữ Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !