Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 16-CV/UBKTĐUK 29/10/2021 v/v mua Sổ tay Tạp chí Kiểm tra
Lượt xem: 167
Tải về 13
Số 01-HD/UBKTĐUK 04/03/2021 Một số nội dung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật trong đảng của chi bộ
Lượt xem: 376
Tải về 98
09-BC/UBKTĐUK 18/02/2021 Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 167
Tải về 12
Số 02-CTr/UBKTĐUK 11/01/2021 Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Lượt xem: 222
Tải về 37
Số 25-CV/UBKTĐUK 22/12/2020 Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021
Lượt xem: 231
Tải về 31
06-BC/UBKTĐUK 19/11/2020 Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020
Lượt xem: 153
Tải về 5
Số 01-TB/UBKTĐUK 29/09/2020 Thông báo: V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 172
Tải về 52
Số 01-QĐ/UBKTĐUK 29/09/2020 Quy định: Về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 156
Tải về 50
Số 02-QĐ/UBKTĐUKCCQDN 29/09/2020 Quyết định: Ban hành quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Lượt xem: 339
Tải về 203
Số 02-QĐ/UBKTĐUK 29/09/2020 Quy định: Về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Lượt xem: 148
Tải về 32
12
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !