Tổng số: 265
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
142-CV/BTGĐUK 24/05/2024 Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 5/2024
Lượt xem: 0
Tải về 14
139-CV/BTGĐUK 24/04/2024 Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2024
Lượt xem: 0
Tải về 23
125-CV/BTGĐUK 24/02/2024 Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 02/2024
Lượt xem: 0
Tải về 11
123-CV/BTGĐUK 24/01/2024 Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 01/2024
Lượt xem: 0
Tải về 11
654-CV/ĐUK 13/11/2023 Công văn quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 6
115-CV/BTGĐUK 09/11/2023 Công văn về tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 0
Tải về 3
645-CV/ĐUK 31/10/2023 Công văn về quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 584-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
Tải về 6
112-CV/BTGĐUK 24/10/2023 Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023
Lượt xem: 0
Tải về 21
111-CV/BTGĐUK 25/09/2023 Công văn về định hướng nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023
Lượt xem: 0
Tải về 17
110-CV/BTGĐUK 25/09/2023 Công văn về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản mới của Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
Tải về 3
12345678910...
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !