Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06 QĐ ĐUK 08/04/2022 QUY ĐỊNH về công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 207
Tải về 51
45a-CV/BTGĐUK 29/11/2021 Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 344
Tải về 189
Số 05-QĐ/ĐUK 27/10/2021 Quy định: Về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 189
Tải về 21
Số 01-QĐ/UBKTĐUK 29/09/2020 Quy định: Về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 156
Tải về 50
Số 02-QĐ/UBKTĐUK 29/09/2020 Quy định: Về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Lượt xem: 148
Tải về 32
Số 01-QĐ/ĐUK 01/09/2020 Quy định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 291
Tải về 74
Số 05-QĐ/ĐUK 02/07/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 205
Tải về 55
Số 03-QĐ/ĐUK 17/06/2020 Quy định: Về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 116
Tải về 38
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !