Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 16-CV/UBKTĐUK 29/10/2021 v/v mua Sổ tay Tạp chí Kiểm tra
Lượt xem: 167
Tải về 13
Số 05-QĐ/ĐUK 27/10/2021 Quy định: Về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 189
Tải về 21
Số 200-CV/ĐUK 21/10/2021 V/v đăng ký mua sách do UBKT Trung ương phát hành
Lượt xem: 114
Tải về 6
Số 20-KH/ĐUK 29/03/2021 Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Lượt xem: 202
Tải về 20
Số 01-HD/UBKTĐUK 04/03/2021 Một số nội dung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật trong đảng của chi bộ
Lượt xem: 376
Tải về 98
Số 62-CV/ĐUK 25/01/2021 V/v xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021
Lượt xem: 208
Tải về 17
Số 02-CTr/UBKTĐUK 11/01/2021 Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Lượt xem: 222
Tải về 37
Số 06-CTr/ĐUK 30/12/2020 Kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 138
Tải về 22
Số 55-CV/ĐUK 25/12/2020 V/v quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW
Lượt xem: 211
Tải về 20
Số 25-CV/UBKTĐUK 22/12/2020 Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021
Lượt xem: 231
Tải về 31
12
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !