Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
92-KH/ĐUK 28/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 0
Tải về 7
93-KH/ĐUK 28/04/2023 Kế hoạch tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 0
Tải về 12
75-KH/ĐUK 27/10/2022 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022
Lượt xem: 141
Tải về 31
71a-KH/ĐUK 04/08/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 59
Tải về 1
Số 71-KH/ĐUK 04/08/2022 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy
Lượt xem: 136
Tải về 18
70 KH ĐUK 27/07/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 139
Tải về 8
69 KH ĐUK 08/07/2022 KẾ HOẠCH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 224
Tải về 89
67-KH/ĐUK 07/06/2022 KẾ HOẠCH Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 361
Tải về 198
66 KH ĐUK 01/06/2022 KẾ HOẠCH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 và Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 355
Tải về 120
65-KH/ĐUK 31/05/2022 Xây dựng, biểu dương, nhân rộng và khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 334
Tải về 230
123456
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !