Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67/HK-CCBK 24/09/2021 HD:Thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021
Lượt xem: 136
Tải về 18
56/KH-CCBK 23/09/2021 KH: Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 80
Tải về 4
64/KH-CCBK 16/09/2021 KH: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 83
Tải về 1
53/NQ-CCBK 23/08/2021 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành, kỳ họp lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2017-2022)
Lượt xem: 107
Tải về 9
Số: 30/HD-CCBK 24/05/2021 Hoạt động công tác Hội tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 113
Tải về 4
Số: 02/NQ-CCBK 25/01/2021 Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022; Tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Lượt xem: 137
Tải về 8
Số: 05/HD-CCBK 25/01/2021 Hoạt động công tác Hội quý I năm 2021
Lượt xem: 98
Tải về 6
Số: 32/NQ-CCBK 28/07/2020 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành, lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lượt xem: 135
Tải về 30
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !