Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW; Kết luận số 19-KL/TW; Kết luận số 21-KL/TW
Số ký hiệu văn bản Số 209-CV/ĐUK
Ngày ban hành 04/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW; Kết luận số 19-KL/TW; Kết luận số 21-KL/TW
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Lê Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 209-cv-duk.signed.pdf
kl19-kem-cv209.pdf
kl21-kem-cv-209.pdf
qd11-kem-cv-209.pdf