• 24/05/2024

  “Nêu gương chói lọi đạo đức cách mạng” của đồng chí Hoàng Văn Thụ

  Hy sinh anh dũng khi tuổi đời còn trẻ, người chiến sỹ cách mạng Hoàng Văn Thụ là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay học tập, rèn luyện để phụng sự Tổ quốc, nhân dân

 • 23/05/2024

  Khát vọng canh tân đất nước và đột phá nông nghiệp công nghệ cao trên quê hương Nguyễn Trường Tộ

  Nguyễn Trường Tộ là người có tư tưởng canh tân đất nước tiêu biểu cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong bối cảnh triều đình nhà Nguyễn suy yếu, ông đã gửi khoảng 58 bản điều trần canh tân đất nước nhưng không được chấp thuận. Tuy vậy, tư tưởng, khát vọng canh tân đất nước của ông để lại nhiều bài học quý giá cho hậu thế

 • 13/05/2024

  Đồng chí Đào Duy Tùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

  Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước, trưởng thành từ phong trào cách mạng, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn giữ trọn phẩm chất của người Cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng Việt Nam.

 • 10/05/2024

  Bài học về “thế trận lòng dân” trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

  Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là bản anh hùng ca của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa trong thế kỷ 20, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”, mà còn đánh dấu sự phát triển cao về nghệ thuật quân sự Việt Nam và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó có bài học về xây dựng “thế trận lòng dân”.

 • 08/05/2024

  Thế giới ngợi ca Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất diệt của Thế kỷ 20

  Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) không chỉ được báo chí trong nước mà cả báo chí nước ngoài cũng dành sự quan tâm đặc biệt.

 • 06/05/2024

  Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

  Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khơi nguồn cho sự vùng dậy mạnh mẽ của các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh tự giải phóng, đánh dấu cho sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

 • 04/05/2024

  Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đóng góp của đồng bào và Nhân dân các dân tộc Lai Châu

  Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, đây là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

 • 03/05/2024

  Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ: Chính sách khoan hồng của Việt Nam đã thức tỉnh chúng tôi

  Cuốn sách “Chiến tranh Đông Dương qua tiếng nói của binh lính Pháp” đã tập hợp nhiều bức thư và cảm tưởng của nhiều tù binh Pháp tự tay viết trong thời gian bị giam giữ trước khi được trả tự do.  

 • 02/05/2024

  Chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

  Cách đây vừa tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam, minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

 • 26/04/2024

  KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024)

  Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi. Với thắng lợi vĩ đại ấy, quân và dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất nước nhà. Thắng lợi ấy đã chấm dứt ách thống trị của thực dân, đế quốc hơn 100 năm trên đất nước ta. Tổ quốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Phim tư liệu
 • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
 • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
 • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
 • Để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập