• 12/04/2024

  Học Bác trong tuyên truyền cho đồng bào miền núi

  Hồ Chí Minh là người cộng sản Việt Nam đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, đồng thời cũng là người trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cán bộ cho Đảng. Đối với đồng bào miền núi, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền là vô cùng quan trọng, nhằm góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho đồng bào các dân tộc. Do đó, trong bộn bề của công việc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 31-8-1963, Bác đến dự và phát biểu tại Hội nghị về công tác tuyên giáo miền núi. Những lời phát biểu của Người là kim chỉ nam cho ngành tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền ở miền núi nói riêng.

 • 11/04/2024

  Thư của Bác Hồ động viên, khích lệ chiến sĩ Điện Biên 70 năm trước

  Trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình ngoài chiến trường và cổ vũ, khích lệ tinh thần, động viên kịp thời các chiến sĩ Điện Biên.

 • 10/04/2024

  Bác Hồ với việc rèn luyện, chăm sóc sức khỏe nhân dân

  Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thể hiện sâu sắc chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của Người. Nếu trong giáo dục, Người nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” thì về sức khỏe, Người nói “Dân cường thì nước thịnh”. Đó là mục tiêu, là kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

 • 09/04/2024

  Chỉ sợ lòng dân không yên

  Trong di sản Hồ Chí Minh có những từ “sợ”, “lòng dạ”, “lòng dân”, “lương tâm”, “chính tâm”, “niềm tin”. Đáng  chú ý nhất khi Người nói “chỉ sợ lòng dân không yên”.

 • 08/04/2024

  Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất!

  49 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam ruột thịt; tinh thần, ý chí, niềm tin tất thắng, quyết tâm của Người, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm mỗi người.

 • 05/04/2024

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo - những giá trị không thể phủ nhận

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • 03/04/2024

  Học Bác từ tấm gương tự học và tác phong làm việc hiệu quả, chuẩn mực

  Như Xã luận Báo Granma (Cuba), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết: “Bác Hồ là tấm gương mà nhiều con người có thể noi theo và làm được như Người”(1), tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ đương thời và sáng soi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

 • 02/04/2024

  Học Bác dám nghĩ, dám nói

  Bác Hồ là lãnh tụ nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, tư tưởng với hành động, nói đi đôi với làm. Kết quả, hiệu quả hành động là thước đo lời nói. Con đường dẫn đến hiệu quả của hành động bắt đầu từ dám nghĩ và quá trình hành động cần trí tuệ, bản lĩnh dám nói. Đại hội XIII của Đảng đặt “dám nghĩ, dám nói” lên đầu trong “thất dám” là trở về với di sản Hồ Chí Minh.  

 • 01/04/2024

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” với công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Bên cạnh sự nghiệp vĩ đại đó, Hồ Chí Minh còn là một vị tổng tư lệnh trên mặt trận chống “giặc nội xâm” cả về tư tưởng, lí luận và trong thực tiễn cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng của Người về đấu tranh chống giặc nội xâm, Đảng ta chỉ rõ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

 • 28/03/2024

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa và văn nghệ sĩ

  Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, dùng ngòi bút của mình làm vũ khí sắc bén để đấu tranh cho độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc… của con người, mà còn quy tụ, cổ vũ văn nghệ sĩ - những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng sáng tạo và cống hiến tri thức, tinh thần cho Tổ quốc và Nhân dân.

Phim tư liệu
 • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
 • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
 • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
 • Để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập