Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đ/c Vũ Văn Lương – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa Đại hội
Đ/c Vũ Văn Lương – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới
Đồng chí Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Thanh tra Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Thanh tra Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới.
Đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới.
Đại hội chi bộ Cục Thống kê lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ Cục Thống kê lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ Công ty Bảo việt Lai Châu
Đại hội chi bộ Công ty Bảo việt Lai Châu
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Hội chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng cấp ủy chi bộ Hội chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020 - 2025