ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Đảng ủy khối đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc liên quan đến Hội nghị Trung ương 9 và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 103
Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII (từ ngày 16-18/5), Hội nghị có ý nghĩa quan trọng tập chung vào việc chuẩn bị đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ ngày 20/5/2024 Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị Trung ương 9 và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng của Đảng của đất nước, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao. Song với bản chất chống phá, các thế lực thù địch và những kẻ thiếu thiện chí lại lợi dụng dịp này để tập trung xuyên tạc về nội dung kết quả Hội nghị TW, kỳ họp của Quốc hội trên các phương tiện truyền thông đặc biệt là các trang mạng xã hội (facebook, tiktok, Zalo, youtube…), chúng gia tăng các bài viết lợi dụng các sự kiện nóng, những vấn đề được dư luận quan tâm nhằm kích động, xuyên tạc, bôi xấu, chia rẽ đoàn kết trong Đảng và nhân dân….

anh tin bai

Ảnh minh họa.

Qua đó, Đảng ủy khối tăng cường chỉ đạo cấp ủy các Chi, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể khối đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa kết quả và ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 9 Khóa XIII và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; tuyên truyền về việc quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; về nỗ lực của Quốc hội trong hoạt động lập pháp… đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường đăng tải, lan tỏa thành tựu, triển vọng về phát triển của Tỉnh, các thông tin tích cực, bài viết đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Việc đăng tải thông tin, tuyên truyền phải căn cứ vào nguồn tin, tư liệu chính thống do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành.

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đảng viên tăng cường theo dõi nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên Internet, không gian mạng, kịp thời phát hiện ngăn chặn thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, lơi dụng thông tin liên quan đến Trung ương 9 và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; đồng thời, xử lý nghiêm minh các cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, vi phạm quy định của pháp luật.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối gương mẫu chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng; tuyệt đối không bình luận, tương tác, chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng, xuyên tạc, bôi xấu, kích động; nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động, đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW và kỳ họp Quốc hội, các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Lại Khánh Trung, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK
Phim tư liệu
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối thời gian qua
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối thời gian qua
  • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
  • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !